event support služby
EVENT SUPPORT
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

EVENT MANAGEMENT

Komplexné zastrešenie všetkých druhov podujatí od prvého stretnutia s klientom, cez tvorbu kreatívneho konceptu, nájdenie dodávateľov, realizáciu až po finálne vyúčtovanie. Dôraz je kladený na prvotriedne služby, inovatívne riešenia a jedinečnosť celého projektu.

EVENT EXECUTION

Realizácia konkrétneho podujatia, prostredníctvom projektových manažérov špecializovaných na daný typ akcie, či už na pozícii account manager, project assistant alebo director assistant.

EVENT CONSULTING

Odborné konzultácie ohľadom rozpočtov, príprav, plánovania a realizácie, poskytované s dôrazom na daný typ podujatia.

STAGE DESIGN

Grafický návrh, vizualizácia, consulting a realizácia scény pre privátne akcie ale aj festivaly. Naši architekti sú zameraní predovšetkým na finančnú nenáročnosť, jedinečnosť, jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

VJING

2D/3D forma mappingu vhodná predovšetkým na večerné podujatia.

CREATIVE CONCEPT

Podrobný kreatívny návrh všetkých druhov podujatí, tvorený s dôrazom na finančné možnosti klienta a cieľovú skupinu účastníkov.

Total: